המתח בין ריבית המשכנתאות בארה"ב, עלויות הבנייה ושיעור הבעלות אל מול השכירות