בתחום ה Multifamily מתקיים שוק ער של קונים ומוכרים. חלק ניכר מהקונים, המחזיק בבעלות על עשרות ואף מאות מתחמים (אף יותר מ- 100 אלף דירות בידי בעלים אחד), הינם שחקנים מוסדיים, חברות private equity, חברות REIT ו Family Offices.

בישראל פועלים גופים גדולים, מאז 2009 ואילך, לרכישת נכסים רבים. מידע רב קיים באתרי החדשות ובאתרים שונים בעניין זה.
מטרות ההחזקה בנכס Multifamily הן שונות: חלק מן הגופים משתמש בנכסים אלה כדי ליצור תשואות עוגן, כחלק מתיק נכסים המושקע גם בנכסים סחירים. גופים אחרים עושים בנכסים אלה שימוש קצר, כחלק מתהליך השבחה (עסקת Value-Add).

בשוק זה פועלים זה לצד זה, בעלי הון רב, מתווכים מקצועיים הממוקדים בסוג נכסים זה, יזמים, חברות מימון, בנקים, חברות ניהול תפעולי ועוד ועוד. מדובר בשוק פעיל וער, הן בעיתות מיתון והן בעיתות צמיחה.

החל מהמשבר הכלכלי העמוק ב- 2008, ניכרת מגמה משמעותית בנכסי מגורים בארצות הברית - קיימת ירידה בנטייה לרכוש דירות וקיימת נטייה מוגברת לשכירות. המגמה הזו נשענת, ככל הנראה, על סיבות כלכליות אך גם על סיבות דמוגרפיות והעדפות של בני 40 ומטה.