מה היא השקעה בנכס Multifamily, ומדוע היא עדיפה על סוגי עסקאות נדל"ן אחרות?