השקעות מולטיפמילי בדרג איכותי – השפעת משבר הקורונה – עדכון חודש מאי