החשש ממיתון דוחף Family Offices בכל העולם, להקצות יותר להשקעות ישירות בכלל ובנדל"ן בפרט